Teka 373

חיפוי מקרר ציפוי נאנו קריל שחור מבריק גלוס

המשלב גריל נירוסטה עליון המצופה בנאנו קריל שחור מבריק גלוס להשלמת המראה והעצמת נפח המקרר.