top of page

אודות:

חברת נאנו קריל הנה חברה ישראלית ,חיה עיצוב וחדשנות אשר פיתחה חיפוי חדשני ויוקרתי המותאם לחזיתות מקררים. לפני
מס' שנים זיהינו את הצורך להעניק למקרר הנירוסטה הבסיסי שקיים בכל מטבח ישראלי חיפוי מושלם – באיכות, בחומר, במגע
אודות לחומר הייחודי שלנו , ובכך ליצור מראה תואם ומושלם בין חזיתות המטבח למראה המקרר – והמטבח נראה שלם יותר ,
מעודכן ומעוצב . בנוסף החיפוי החדשני אפשר ללקוחות פשרה בין בחירה במקררים אינטגרליים שעלותם גבוהה מאוד ,ושטח
האחסנה שלהם קטן ,ולהרוויח מקרר גדול ופרקטי מעוצב היוצר שלמות במראה, ובעיצוב הכולל של המטבח.

החזון:

החזון של החברה הוא להמשיך ולהוביל את החברה בפיתוח ייצור ושווק מוצרי איכות ייחודיים ,המבוססים על חומרי הנאנו קריל
המתקדמים – חיפויי מקררים , חיפוי קירות , ומוצרים ייחודיים לעולם העיצוב. החברה עוסקת בפיתוח תמידי – חיפוש חומרים ייחודיים וחדשנות מתמדת בעזרת צוות מיומן ואיכותי .

בראש החברה עומד

moti dana) STUDIO MODA)

מעצב רב תחומי ויזם בעל נסיון של 20 שנה בתחום העיצוב ופיתוח
המוצרים לחברות בארץ ובחו"ל, "הקו המתווה אותי בחברה הוא בידול וחדשנות ובניית הדור הבא של מוצרי ההמשך המבוססים
על חומרים אקריליים מתקדמים"

bottom of page